מדיניות האתר פרטיות תנאים וזכויות יוצרים

מי אנחנו ?

סטודיו oneshot 
יוברט המפרי 25 שיקמונה בת גלים חיפה 
סטודיו לצילום והפקת סרטוני וידאו ומוצר.

מדיניות שמירת פרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המשתמשים, להבין את מדיניות האבטחה והפרטיות של חברת oneshot  (להלן – "החברה") מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין החברה לבינכם .
איסוף מידע והשימוש בו חברת oneshot  אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י החברה: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר. 

מידע כללי על המבקרים באתר

המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של חברת oneshot לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו .

מדיניות פרטיות – oneshot

( עודכן לאחרונה ביום 25 יוני 2022 )

 • מבוא.
   1. מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי איסוף המידע על ידי oneshot (להלן: "החברה", "אנו", "אנחנו") בעת שימוש באתר החברה: https://oneshot.click/  ובכלל זה תת דומיינים מקושרים או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר"). מטרתה של מדיניות פרטיות זו היא להסביר לך את המידע שנאסף, כמפורט בסעיף 2 להלן (להלן: "מידע המשתמש"), והשימושים שהחברה עושה במידע המשתמש. בטרם שימוש באתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, וכן את תנאי השימוש באתר
    כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך אם תבחר שלא למסור לנו מידע, עלולה להימנע מאיתנו היכולת לספק לך שירותים. יש למסור ו/או לעדכן מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך. המידע שנמסר צפוי להישמר כולו או חלקו במאגרי המידע של החברה ו/או החברות הבנות שלה, בהתאמה, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי ענן, בארץ ו/או בחו"ל, לעתים במדינות המקנות רמת הגנה פחותה למידע אישי מזו המיושמת בישראל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרי המידע של החברה והחברות הבנות, בכפוף לדין, ולתנאי מדיניות פרטיות זו. 
   2. בעצם שימושך באתר, הנך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות זו (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עלייך להימנע או להפסיק כל שימוש באתר באופן מיידי.
   3. מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.
 • מידע המשתמש.
   1. פרטי קשר. לצורך קבלת מידע או פרטים נוספים אודות החברה ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה, מעבר למידע המצוי באתר, משתמש יכול לפנות אל החברה בהתאם לפרטי יצירת הקשר המופיעים בלשונית "צור קשר" המופיעה באתר. לצורך יצירת פניה באמצעות האתר, המשתמש עשוי להידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון, נושא הפניה) וכן ניתן לצרף קבצים או לשלב מלל חופשי.
   2. מידע על פעילותך באתר. לרבות, כתובת IP, מיקום, זמני פעילות באתר, עמודים בהם ביקרת ומידע על המכשיר דרכו נעשה השימוש באתר.

    החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש מידע המשתמש (כולו או חלקו) שנמסר באתר ו/או אי קבלת הפניה, ‏אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר.‏

   3. בעצם העלאת מידע לאתר, הנך מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:‏
    1. מידע המשתמש שתמסור באתר (אם וככל שתמסור) הינו נכון, מדויק ושייך לך או לצדדים שלישיים אשר ‏נתנו את הסכמתם המפורשת למסירתו על ידך. ‏
    2. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ידוע לך כי לא ‏מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה את מידע המשתמש ו/או כל מידע או נתון אחר באתר, ‏ומסירת מידע משתמש ו/או כל מידע או נתון אחר נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך ‏כי ללא מסירת פרטי הקשר, החברה לא תוכל ליצור איתך קשר על מנת למסור לך פרטים ו/או לספק ‏לך מענה בקשר לפנייתך אליה.  ‏
    3. ידוע לך והנך נותן הסכמתך מדעת לכך שמידע המשתמש ישמר במאגר/י מידע של החברה, והחברה תהא ‏רשאית לעשות שימוש במידע המשתמש שנמסר ע"י המשתמש באתר למטרות המפורטות בסעיף להלן ‏4, כפי שיעודכנו ‏מעת לעת.
  1. עוגיות (COOKIES).
   באתר נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags , sdk's (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, ולצרכי אבטחת מידע.
   1. עוגיות, באופן כללי, הן כלים המנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר וכדומה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.
    אנו עשויים לעשות שימוש בעוגיות צד ג' – למשל, עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ – Google Analytics באתר או באפליקציה, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת:  www.google.com/intl/en/policies/privacy
   2. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע או מידע חיוני לתפעול האתר) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. אם תחסום או תמחק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים לך, ו/או חוויית השימוש שלך באתר ו/או בשירותים עשויה להיות מוגבלת. 
 • שימוש במידע.
   1. המידע שנאסף ישמש אותנו למטרות העיקריות הבאות:
    1. לצורך יצירת קשר.
    2. לצורך שיפור חווית השימוש באתר.
    3. לצורך ניהול, בקרה ושיפור השירותים שלנו.
    4. לצורך מענה לשאלות, משלוח עדכונים, מידע והודעות.
    5. לצורך טיפול בתלונות, מתן שירות לקוחות, לרבות עריכת סקרים.
    6. לצורך טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו.
    7. לצורך קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת.
    8. לצורך אבטחת מידע.
    9. לצורך העשרת תוכן האתר שלנו באמצעות עוגיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר.
    10. לצורך קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו. 
    11. לצורך הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, ובכלל זה, התגוננות מתביעות. 
    12. לצורך משלוח פרסומים ודיוור שיווקי, לאחר קבלת הסכמתך, באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, רשתות חברתיות וכדומה. הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 • העברת מידע לצדדים שלישיים.
   1. אנו עשויים להעביר מידע אודותייך לצדדים שלישיים, בישראל או בחו"ל (לרבות במדינות המקנות רמת הגנה פחותה לעומת הדין הישראלי), וזאת לשם אספקת השירותים, ומימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הרשאתך.
   2. אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות בנות וקשורות של החברה, בישראל או בחו"ל, למטרות השימוש המפורטות במדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין, לשם אספקת השירותים, לרבות ניהול סיכונים שלנו ושל החברות הקשורות.
   3. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו העסקית ומתן השירותים, כגון, ספקי מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות מחשוב ענן), יועצי ביטוח, ספקי ניהול שירות לקוחות ושירותים נוספים במיקור חוץ. 
   4. אנו עשויים לשתף את המידע על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה. 
   5. בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להעביר מידע אשר נאסף אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות מסוג זה), בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.
   6. לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך ו/או על מנת לספק לך שירותים שביקשת, ובכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו, המידע האמור יהא כפוף לנהלי ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי ואנו לא אחראים לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.
   7. אנו עשויים להעביר מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי שאין בו כדי לזהות אותך באופן אישי, לרבות למפרסמים, וזאת לכל מטרה שהיא לרבות על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים על ידי החברה ועל ידי הצדדים השלישיים. 
 • אבטחת מידע.
   1. אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת על ידי שימוש באמצעים כגון: wordfence sec. חומת אש ומידור מידע ברמת שרת . עם זאת, ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב גישה או שימוש לא מורשים כאמור, כל עוד אנו נוקטים בנהלי ובאמצעי אבטחת מידע מקובלים.
   2. שים לב כי אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית. למשל: אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני) לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"), וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים, השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר, דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות. אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, אנא צור קשר איתנו לפי פרטי יצירת הקשר בסוף מדיניות זאת, באופן מיידי. 
   3. החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה על פי דין. 
 • משך זמן שמירת המידע 

אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן הדרוש לצורך יישום המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו יוסיף להישמר אצלנו על פי דין.

 • בקשות לעיון ו/או תיקון מידע:
   1. הינך זכאי לעיין בפרטיך הרשומים במאגר/י המידע של החברה, ולבקש לתקן, למחוק, להימחק מרשימת התפוצה ‏של נמעני הדיוור הישיר (ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססה/ו פניות ‏בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך) ו/או לבקש כי פרטיך המצויים במאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר ‏‏(אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קבוע. כמו כן, הינך רשאי לסרב לעשיית ‏שימוש בפרטי הקשר לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר, ואולם ידוע לך כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של ‏החברה להיענות לפנייתך, ולא תהיה לך, או לכל צד שלישי אשר מטעמו הינך פועל, כל תביעה ו/או טענה ‏ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך. ‏
   2. אם ברצונך לעשות כן, עלייך לשלוח בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני: oneshotmarina@gmail.com, והחברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, ואולם מובהר כי בכל מקרה, מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.
   3. לתשומת ליבך, כמפורט במדיניות פרטיות זו, ולצורך מתן השירותים, אנו עשויים לשתף מידע אודותייך עם צדדים שלישיים. הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק מידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים ולמדיניות שלהם.
 • שינויים במדיניות הפרטיות.

אנו רשאים לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתנו  וללא התחייבות למתן הודעה. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "תאריך עדכון אחרון" בראש המסמך.

 • יצירת קשר.

בכל שאלה הנוגעת למידע אודותייך ו/או תנאי מדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני: oneshotmarina@gmail.com

סטודיו oneshot  סטודיו להפקת סרטוני וידאו וצילום מוצר. 

יוברט המפרי 25 בת גלים שיקמונה חיפה
054-5681693
054-4445992